Daftar Tetua Wartawan 1985-1999

08 Feb 2020 · 00:00 AM

DAFTAR WARTAWAN (di atas usia 70 tahun dan masih aktif), yang telah mendapat Penghargaan sebagai "Tetua Wartawan" dari Pemerintah d.h.i. Departemen Penerangan R.I.

I. PENGHARGAAN I, 9 FEBUARI 1985.

    1.1. Kasoema, HarianHaluan, Sumatera Barat

    1.2. Soegeng, wartawan K.N.I. di Semarang

    1.3. H.SoeronoWirohardjono, MajalahAdil, Surakarta

    1.4. Mohammad Ali, Mjl. PanjebarSemangat, Surabaya

    1.5. F. Manuhutu, HarianNasional, Ambon.

    1.6. Moh. Basri, The Jakarta Post, Jakarta

    1.7. HasbullahParinduri, Majalah Selecta, Jakarta

    1.8. H. Moch. Said, HarianWaspada, Medan

    1.9. H.HusseinSt.Mohd.Noor, Bull.EkonomiKeuangan, Jakarta

    1.10. Ran Ramelan, Hr. BeritaBuana, Jakarta.

 

II. PENGHARGAAN II, 9 FEBRUARI 1986.

    2.1. RivaiMarlaut, HarianHaluan, Padang, Sumatera Barat

    2.2. S.Probohardjono, Skm. Dharma Kanda, Surakarta

    2.3. Ki SumadjiAdj, jl.Jayabaya, Surabaya, JawaTimur

    2.4. Koesnoen, The Indonesia Times, Jakarta

    2.5. Abdul Hakim, HarianTerbit, Jakarta.

 

III. PENGHARGAAN III, 9 FEBRUARI 1987.

    3.1. Soemardi, Skm. Parikesit, Surakarta

    3.2. SudjonoKartowihardjo, Sk. Karya Dharma, Surabaya

    3.3. H.Abdoelrachman Ali, HarianPelita, Jakarta

 

IV. PENGHARGAAN IV, 9 FEBRUARI 1988.

    4.1. H. B..Diah, HarianMerdeka, Jakarta.

    4.2. Djamal Ali, SH, The Indonesia Tiomes, Jakarta

 

V. PENGHARGAAN V, 9 FEBRUARI 1989.

    5.1. SjamsuddinLubis, Majalah Selecta, Jakarta

    5.2. Ny. HerawatiDiah, HarianMerdeka, Jakarta

    5.3. Mohammad Koerdi, Skm. Sipatahunan, Bandung

    5.4. H. Iswojo, HarianKarya Dharma, Surabaya

    5.5. Singgih, HarianJawaPos, Surabaya.

    5.6. Soeprapto, HarianKedaulatan Rakyat di Magelang.

 

VI. PENGHARGAAN VI, 9 FEBRUARI 1990.

      6.1. H. Soegijanto, HarianBeritaYudha, Jakarta

      6.2. HajjahAniIdrus, HarianWaspada, Medan

      6.3. ZainalAbidinAdat, HarianHaluan, Padang

      6.4. TadjibErmadi, Mjl. Jaya Baya, Surabaya

      6.5. IwanEffendie, HarianBeritaBuana, Jakarta

      6.6. Mas'ud H. Mohamad, RRI Stasiun Surakarta.

 

VII. PENGHARGAAN VII, 9 FEBRUARI 1991.

       7.1. SyamsuddinDatukTuo, HarianHaluan, Padang

       7.2. Anwar, Hr. AngkatanBersenjata, Jakarta

       7.3. H. SjachrumsjahIdris, Skm. WismaBerita, Samarinda

       7.4. Subekti, HarianSuaraPembaruan, Jakarta

       7.5. WaluyoMartopo, Skm. Dharma, Semarang.

 

VIII. PENGHARGAAN VIII, 9 FEBRUARI 1992

       8.1.  Djohan Akbar, The Jakarta Post, Jakarta

       8.2.  SarbiniSumawinata, Bull. Business News, Jakarta

       8.3.  SoegiarsoSoerojo, MajalahSarinah, Jakarta

       8.4.  H. Rosihan Anwar, Bull. Business News, Jakarta

       8.5.  Baharuddin, HarianBeritaBuana, Jakarta

       8.6.  H.A. AsrulTumenggung, Skm. TarunaBaru, Medan

       8.7.  H. Muchammad Said, HarianBhirawa, Surabaya.

 

IX. PENGHARGAAN IX, 9 FEBRUARI 1993

       9.1. Sudjati S.A, Majalah Si Kuncung, Jakarta

       9.2. J. A. Dungga, Freelance/HarianTerbit, Jakarta

       9.3. H. TjekMamatHasan, Hr. Suara Rakyat Semesta, Palembang

       9.4. Sri Lestari Siahaan, Mjl. PanjebarSemangat, Surabaya

       9.5. HasanAltuwy, Harian Memorandum, Madura

       9.6. Samirie H.N, HarianAkcaya, Pontianak

       9.7. HasanUsman, Skm. MimbarKarya, Ujung Pandang

 

X. PENGHARGAAN X, 9 FEBRUARI 1994.

      10.1. SanjotoSastromihardjo, Business News, Jakarta

      10.2. Harris Sitompul, HarianBeritaBuana, Jakarta

      10.3. A. Iding, Skm. Giwangkara, Bandung

      10.4. Soegijono, SH, KNI Yogyakarta

      10.5. Moch.SaidAtmoni, Skm.Derap Pembangunan, Besuki

 

XI. PENGHARGAAN XI, 9 FEBRUARI 1995.

       11.1. Sudjarwo, KNI, Jakarta

       11.2. Haji R.Wahjoedi, Hr. SuaraMerdeka, Semarang

       11.3. SoebektiMangoendihardjo, Mjl. Jaya Baya, Surabaya

       11.4. Ny. ToetyAzis, Hr. Surabaya Post, Surabaya

       11.5. H.G.Rorimpandey, Hr. SuaraPembaruan, Jakarta.

 

XII. PENGHARGAAN XII, 9 FEBRUARI 1996.

        12.1. T. AlibasyahTalsya, Hr. Pelita Jakarta, di Banda Aceh.

        12.2. Kaharudin, HarianAnalisa, Medan.

        12.3. T.S.S. Sutanto MPIA, wartawan KNI, Jakarta.

        12.4. M. Soebakir, wartawanKedaulatan Rakyat di Magelang.

        12.5. Abdul Latief, wartawanMajalahFakta, Surabaya.

        12.6. K. Nadha, wartawanHarian Bali Post, Denpasar.

        12.7. L.E. Manuhua, wartawan Hr. Pedoman Rakyat, Ujungpandang

        12.8. H.AhmadZaiyani, wartawanSkm. Gema, Ujungpandang.

 

XIII. PENGHARGAAN XIII, 9 FEBRUARI 1997.

        13.1. Hamlet Daulay, BA. wartawan Hr. Bukit Barisan, Medan

        13.2. Sk.H. Wibowo, PU/Pemred.Hr.BeritaBuana, Jakarta

        13.3. SyamsulBasri, Pemred Hr. SuaraKarya, Jakarta

        13.4. Mulyono, StafPemredKantorberita KNI, Jakarta

        13.5. MohamadChudori, PU/PemredThe Jakarta Post, Jakarta

        13.6. SukirdiHartopartono, koresponden Hr. SuaraKaryadi  Pontianak,

                 Kalimantan Barat

        13.7. M.Ali Sri Inderajaya, PU/PemredGawiManuntung, B'masin

 

XIV PENGHARGAAN XIV, 9 FEBRUARI 1998.

         14.1 Moedijanto, wartawan Hr. BeritaBuana, Jakarta

         14.2 Mara Karma, wartawanHarian A.B., Jakarta

         14.3 H. Moh. Moedasir, Sk. BuanaMinggu, Jakarta

         14.4 Soejono Said, wartawan Hr. SuaraMerdeka, Semarang

         14.5 S. Rundhayat, wartawan Hr. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta

         14.6 Drs. Moechtar, wartawanPenjebarSemangat, Surabaya

 

XV PENGHARGAAN XV, 9 FEBRUARI 1999

         15.1 H. UsmanSiregar, Wartawan Sk. MingguanPersada, Medan

         15.2 Drs. W D Sukisman, wartawanHarian Indonesia, Jakarta

         15.3 D Soegito, wartawanHarianAngkatanBersenjata, Jakarta

         15.4 Muharyo, wartawanMajalahGadis, Jakarta

         15.5 Drs. S K Triburti, wartawanMajalahMawasDiri, Jakarta

 

Jakarta, 9 Februari 1999

srh/tma.d/penghargaan/tetuawar.